Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

OFERTA PRACY - INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

2020-09-09 08:56

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydata na stanowisko: INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia : październik-listopad 2020r.

Główne obowiązki:

 • sporządzanie planu remontów i sprawozdań z jego realizacji,
 • prowadzenie ewidencji budynków i mieszkań,
 • dokonywanie przeglądów technicznych budynków wraz z pracownikami Administracji Osiedli,
 • sporządzanie rozliczeń finansowych i robót remontowo-budowlanych,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej na roboty remontowe i konserwacyjne,
 • uczestnictwo w odbiorach robót remontowo-budowlanych.


Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe  techniczne (preferowane budowlane),
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office,  
 • prawo jazdy kat. B,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość.


Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie aplikacji na adres e-mailowy: kontakt@ssm.swiebodzin.pl  lub osobiście w biurze ŚSM os. Łużyckie 39   w terminie do dnia 09.10.2020r.                                

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).
                                                                                   


Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz .Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy :

 • Administratorem  Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą os. Łużyckie 39, 66-200  Świebodzin, kontakt@ssm.swiebodzin.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji , przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy, zgodnie z 6 ust.1 lit. a) i lit. c) RODO.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa ;  inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą  przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu tej i przyszłych rekrutacji a po jej zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzanych danych osobowych ;prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych , przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane , nie będą przekazywane do państwa  trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.