Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Oferta pracy: INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

2019-06-11 12:16

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydata na stanowisko: INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI

Ogłoszenie o pracę jako plik PDF - pobierz


Umowa o pracę

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.

Główne obowiązki

 • Sporządzanie planu remontów i sprawozdań z jego realizacji
 • Prowadzenie ewidencji budynków i mieszkań
 • Dokonywanie przeglądów technicznych budynków wraz z pracownikami administracji osiedli
 • Sporządzanie rozliczeń finansowo-inwestycyjnych
 • Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na roboty remontowe i konserwacyjne

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne ( preferowanie budowlane)
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
 • Bardzo dobra znajomość programów MS Office
 • Prawo jazdy kat. B
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Sumienność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie aplikacji na adres mailowy kontakt@ssm.swiebodzin.pl

lub osobiście w biurze ŚSM os. Łużyckie 39 pokój nr 8.

w terminie do dnia : 30.06.2019r.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi  kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadesłanych aplikacji nie zwracamy.

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).


Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz .Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin, kontakt@ssm.swiebodzin.pl
 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji , przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy, zgodnie z 6 ustl lit. a) i lit c) RODO.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa ; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane wyłącznie na czas trwania procesu tej i przyszłych rekrutacji a po jej zamknięciu wszelkie dokumenty aplikacyjne będą zniszczone.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzanych danych osobowych ;prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.