Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Oferta pracy: Kierownik Klubu Betonik w Świebodzinie

2019-01-14 11:49

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Klubu Betonik w Świebodzinie, Termin rozpoczęcia pracy : 01.03.2019r.

Zobacz ogłoszenie jako plik PDF

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Klubu Betonik w Świebodzinie

Umowa o pracę (godziny popołudniowe)
Termin rozpoczęcia pracy : 01.03.2019 r.

Główne obowiązki:

 • Koordynowanie działalności Klubu Betonik;
 • Organizowanie pracy w kołach i sekcjach zainteresowań;
 • Wynajem pomieszczeń Klubu do realizacji zaplanowanych działań;
 • Prowadzenie i organizacja ferii zimowych, półkolonii;
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji z zakresu działalności;

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (preferowanie pedagogiczne);
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;
 • Znajomość obsługi komputera i aplikacji biurowych;
 • Bardzo dobra organizacja pracy;
 • Łatwość w nawiązywaniu kontaktów;
 • Sumienność, dyspozycyjność, obowiązkowość.

 

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesianie szczegółowego CV do dnia 11.02.2019 r. na adres mailowy:

kontakt@ssm.swiebodzin.pl lub biuro ŚSM pokój nr 8.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami spełniającymi nasze wymagania.

Nadsyłanych aplikacji nie zwracamy.

Zobacz ogłoszenie jako plik PDF

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji zgodnie z art. art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych aplikacje pozbawione powyższych klauzuli nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o prawach kandydata do pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia27 kwietnia 2016 r. (RODO) (Dz .Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych jest Świebodzińska Spółdzielnia

Mieszkaniowa z siedzibą os. Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin, kontakt@ssm.swiebodzin.pl

 • Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji , przyszłych rekrutacji na podstawie udzielonej zgody oraz Kodeksu Pracy, zgodnie z 6 ust.1 lit. a) i lit. c) RODO.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa ; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzanych danych osobowych ;prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzanych danych.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.