Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Ogłoszenie o przetargu ustnym, ograniczonym na 4 garaże wraz z udziałem w gruncie

2018-11-15 08:06

OGŁOSZENIE

„Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetarg ustny ograniczony, który odbędzie się w siedzibie Zarządu, 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39, sala nr 3,  w dniu 30.11.2018 r., godz. 9:30.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż 4 garaży wraz z udziałem w gruncie położonych w Świebodzinie na os. Łużyckim - działka nr 346/58 o pow. 0,0780 ha.

Cena wywoławcza na poszczególne garaże przedstawia poniższa tabela:

lp

nr działki

nr garaży

Pow. garaży

Udział w gruncie

Cena wywoławcza

Wadium

1

346/58

7

16,94

618/10 000

20 000,00

2 000,00

2

346/58

8

17,21

628/10 000

20 000,00

2 000,00

3

346/58

9

16,76

611/10 000

20 000,00

2 000,00

4

346/58

10

18,33

668/10 000

20 000,00

2 000,00

 Do przetargu nie będą dopuszczone osoby mające zadłużenie wobec Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2 000,00 zł do dnia 28.11.2018r na konto
nr 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262.

Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu  przetargu, w przypadku wygrania podlega zaliczeniu na zapłatę przyszłych należności lub przepadnie w razie nie podpisania umowy, pomimo wygranego przetargu.

W ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu  osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, w przypadku nie stawienia się nabywcy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie wyznaczonym w zawiadomieniu Zarząd ŚSM odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.

Cena nieruchomości sprzedanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.   

Zarząd zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.