Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie okresowej kontroli elektrycznej w mieszkaniach.

2019-09-11 13:04

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie z siedzibą osiedle Łużyckie 39, 66-200 Świebodzin ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony na wykonanie niżej wymienionych robót:

1. Wykonanie okresowej kontroli elektrycznej w mieszkaniach – wadium 5 000,00 zł.

Wadium należy wpłacić na konto:
PKO BP SA 90 1020 5402 0000 0602 0021 4262 w terminie do dnia 27.09. 2019.

Wadium zostanie zwrócone po rozstrzygnięciu przetargu, dla wybranej oferty po podpisaniu umowy.

Warunki wykonania robót i ich ilości podane w „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia” dostępne są w siedzibie Zarządu pokój nr 1.

Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na wykonanie okresowej kontroli elektrycznej w mieszkaniach”, należy składać w siedzibie Zarządu - osiedle Łużyckie 39, pokój nr 4 w terminie do dnia 30.09.2019r do godz. 16:00  liczy się data wpływu.

Otwarcie ofert nastąpi (bez udziału oferenta) w dniu 01.10.2019r.

Szczegółowych informacji udziela dział GZM, pokój nr 1, tel. (68) 382 20 81 w. 28.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji albo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.