Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Przetargi na najem lokali użytkowych

2018-07-05 10:10

Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza przetargi ustne ograniczone, które odbędą się w siedzibie Zarządu, 66-200 Świebodzin, os. Łużyckie 39, sala nr 3.

 1. lokal użytkowy położony w Świebodzinie przy ul. Pl. Jana Pawła II 17,
  o powierzchni użytkowej 21,20 m2, który odbędzie się w dniu 26.07.2018 r,
  godz. 1000 – wadium 500,00 zł, (lokal do objęcia od 01.09.2018 r)
 2. lokal użytkowy położony w Świebodzinie przy ul. Kościelnej 2,
  o powierzchni użytkowej 27,00 m2, który odbędzie się w dniu 26.07.2018 r,
  godz. 1030 – wadium 500,00 zł. (lokal do objęcia od 01.08.2018 r).

 

            Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości czynszu najmu bez dostarczanych mediów. Cena wywoławcza za 1 m2 wynosi – 10,00 zł/m2 netto.

Do przetargu nie będą dopuszczone:

 1. Osoby mające zadłużenie wobec Spółdzielni,
 2. Członkowie organów Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium do dnia 25.07.2018 r. na konto Spółdzielni  90 1020 5402 0000 0602 0021 4262

Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w przypadku wygrania podlega zaliczeniu na przyszłe należności lub przepadnie w razie nie podpisania umowy, pomimo wygranego przetargu.

Z projektem umowy można zapoznać się w biurze Spółdzielni, pok. nr 1. Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem osiedla. Zarząd zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także swobodnego wyboru oferenta.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy wolne lokale użytkowe, na które zostaną zawarte umowy bez ogłaszania przetargu. Informacje w tej sprawie można uzyskać telefonicznie lub na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl