Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Przetargi ustne ograniczone na wynajem lokali użytkowych.

2018-09-13 14:40

Lokal użytkowy 5,40 m2 przy Pl. Jana Pawła II 17 oraz lokal użytkowy 45,10 m2 na os. Łużyckim 39. Data przetargu: 01.10.2018

OGŁOSZENIE

„Zarząd Świebodzińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzinie ogłasza
przetargi ustne ograniczone, które odbędą się w siedzibie Zarządu, 66-200 Świebodzin,
os. Łużyckie 39, sala nr 3.

 1. lokal użytkowy położony w Świebodzinie przy ul. Pl. Jana Pawła II 17,
  o powierzchni użytkowej 5,40 m2, który odbędzie się w dniu 01.10.2018 r,
  godz. 1000 – wadium 200,00 zł,
 2. lokal użytkowy położony w Świebodzinie przy os. Łużyckie 39,
  o powierzchni użytkowej 45,10 m2, który odbędzie się w dniu 01.10.2018 r,
  godz. 1030 – wadium 500,00 zł.

 

Przedmiotem przetargu będzie ustalenie wysokości czynszu najmu bez dostarczanych mediów. Cena wywoławcza za 1 m2 wynosi – 10,00 zł/m2 netto.

Do przetargu nie będą dopuszczone:

 1. Osoby mające zadłużenie wobec Spółdzielni,
 2. Członkowie organów Spółdzielni.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium do dnia 28.09.2018 r. na konto Spółdzielni  90 1020 5402 0000 0602 0021 4262

Wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu, w przypadku wygrania podlega zaliczeniu na przyszłe należności lub przepadnie w razie nie podpisania umowy, pomimo wygranego przetargu.

Z projektem umowy można zapoznać się w biurze Spółdzielni, pok. nr 1. Lokale można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Administratorem osiedla. Zarząd zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, a także swobodnego wyboru oferenta.

Jednocześnie informujemy, że posiadamy wolne lokale użytkowe, na które zostaną zawarte umowy bez ogłaszania przetargu.

1.         os. Łużyckie 39            - pow. użytkowa 175,30 m2,

2.         Plac Jana Pawła II 17   - pow. użytkowa  49,80 m2.

 

 Bliższe informacje o w/w lokalach można uzyskać w siedzibie Zarządu lub telefonicznie pod numerem

68 38 220 81 lub na stronie internetowej www.ssm.swiebodzin.pl