Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

Klub Modelarstwa Lotniczego prowadzi zajęcia politechniczne jako formę działalności oświatowo – kulturalnej Spółdzielni gromadząc pasjonatów „małego lotnictwa” pragnących budować modele latające. Po drodze do tego celu muszą nauczyć się wielu niezbędnych rzeczy, teoretycznych i praktycznych, a przede wszystkim dokładności i krytycznej oceny swojej pracy. Mnóstwo godzin spędzonych w modelarni znajduje ukoronowanie, a modelarz pełnię satysfakcji, kiedy model wykonuje swój pierwszy poprawny lot. W sumie jest to wartościowa rozrywka, ale też forma rekreacji i sportu, wymuszająca pobyt w ruchu na świeżym powietrzu podczas treningów i imprez.

W naszej lokalnej społeczności (i nie tylko) można by doliczyć się ponad czterystu osób, które były lub są związane z naszym Klubem. Rezultaty ich osiągnięć sportowych dokumentuje galeria stu kilkudziesięciu pucharów i około dwustu dyplomów. Są pośród nich mistrzowie i wicemistrzowie Polski, członkowie kadry narodowej, kilkudziesięciu mistrzów województwa, a także tryumfatorzy wielu edycji pucharu Rzeczypospolitej Polskiej oraz pucharu Polski.

Wykorzystujemy każdą okazję zaprezentowania się w formie pokazów, wystaw, bądź pogadanek.

Instruktorem jest od zarania mgr inż. Janusz Rutkowski, przy walnej pomocy starszych modelarzy – swoich wychowanków.

Nasi modelarze specjalizowali się w kilku klasach modeli – przede wszystkim swobodnie latających: szybowców klasy F1A i F1H, z napędem gumowym klasy F1G oraz napędzanych silnikiem na sprężony CO2 klasy F1K, a także na uwięzi – akrobacyjnych klasy F2B i F2B/M. Domenę najmłodszych stanowiła klasa swobodnie latających modeli szybowców F1A1/2 oraz modele halowe szybowców klasy F1N (tzw. „rzutki”). W ciągu ostatnich lat modelarstwo lotnicze zostało stopniowo zdominowane przez zdalne sterowanie oraz napęd elektryczny. Obniżyło to znacznie atrakcyjność dotychczasowej, bogatej oferty pozostałych klas modeli. Tendencja ta nie ominęła i naszego Klubu.

W 2004 r. założyliśmy Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych - organizację pożytku publicznego, którego podstawowym celem statutowym uczyniliśmy krzewienie i wspieranie modelarstwa lotniczego w powiecie świebodzińskim.

Świebodzińska Spółdzielnia Mieszkaniowa opiekuje się Klubem Modelarstwa Lotniczego od roku 1980 (wcześniej, w latach 1975 – 1980, LZT „Elterma”). Dzięki jej mecenatowi dysponujemy odpowiednimi pomieszczeniami na Osiedlu Łużyckim, wyposażeniem oraz środkami finansowymi na płacę instruktorską. Zakupy materiałów, narzędzi i sprzętu oraz pokrycie kosztów wyjazdów realizujemy również poprzez wspomniane wyżej Stowarzyszenie oraz oczywiście z prywatnych zasobów modelarzy.

Bardzo dobrze układa się współpraca z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej, który służył nam nieocenioną pomocą fachową i rzeczową szczególnie podczas trudnych początków, a z którym obecnie współpracujemy na podstawie porozumienia zawartego przez Świebodzińskie Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych.

Staramy się, jak możemy, być w naszej działalności pożytecznymi i widocznymi mając nadzieję, że przez wieloletnią pracę i odnoszone sukcesy wypracowaliśmy sobie trwałe miejsce w naszym środowisku.