Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Świebodzińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzinie w roku 2019

Lp.

Data dyżuru

Imię i nazwisko osoby dyżurującej

Funkcja w RN

1.

07.01.2019

Ilona Białczak
Małgorzata Babicz

Przewodnicząca RN
Sekretarz RN

2.

04.02.2019

Anna Olechnowicz
Henryk Rzechówka

Członek RN
Członek RN

3.

04.03.2019

Beata Świderska
Janina Kołtan

Przewod. Kom. Rewizyjnej
Członek RN

4.

01.04.2019

Ilona Białczak
Olga Molenda

Przewodnicząca RN
Członek RN

5.

06.05.2019

Adam Nowacki
Stanisław Warcholik

Członek RN
Członek RN

6.

03.06.2019

Józef Mikołajczyk
Małgorzata Babicz

Z-ca Przewod. RN
Sekretarz RN

7.

01.07.2019

Józef Mikołajczyk
Ilona Białczak

Z-ca Przewod. RN
Przewodnicząca RN

8.

05.08.2019

Adam Nowacki
Stanisław Warcholik

Członek RN
Członek RN

9.

02.09.2019

Beata Świderska
Janina Kołtan

Przewod. Kom. Rewizyjnej
Członek RN

10.

07.10.2019

Henryk Rzechówka
Ireneusz Dybko

Członek RN
Członek RN

11.

04.11.2019

Małgorzata Babicz
Ireneusz Dybko

Członek RN
Członek RN

12.

02.12.2019

Anna Olechnowicz
Olga Molenda

Członek RN
Członek RN


Spotkania członków RN z członkami ŚSM odbywać się będą zgodnie z powyższym  harmonogramem w  siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  os.  Łużyckim , pokój nr  5  od  godz. 1500 do 1600.