Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Świebodzińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzinie w roku 2023

Lp.

Data dyżuru

Imię i nazwisko osoby dyżurującej

Funkcja w RN

1.

02.01.2023

Ilona Białczak
Ewa Dymitraszczuk

Z-ca Przewod. RN
Członek RN

2.

06.02.2023

Elżbieta Skrok
Izabela Czerniawska

Członek RN
Członek RN

3.

06.03.2023

Ewa Dymitraszczuk
Ewa Paterczyk

Członek RN
Przewod. Kom. Rewizyjnej

4.

03.04.2023

Stefan Kapała
Lesław Cerkowniak

Członek RN
Członek RN

5.

08.05.2023

Damian Wentland
Ilona Białczak

Sekretarz RN
Z-ca Przewod. RN

6.

05.06.2023

Jolanta Ranosz
Danuta Urbańska

Przewodnicząca RN
Członek RN

7.

03.07.2023

Alfreda Siemak
Ilona Białczak

Członek RN
Z-ca Przewod. RN

8.

07.08.2023

Ewa Paterczyk
Ewa Dymitraszczuk

Przewod. Kom. Rewizyjnej
Członek RN

9.

04.09.2023

Elżbieta Skrok
Izabela Czerniawska

Członek RN
Członek RN

10.

02.10.2023

Elżbieta Skrok
Izabela Czerniawska

Członek RN
Członek RN

11.

06.11.2023

Stefan Kapała
Lesław Cerkowniak

Członek RN
Członek RN

12.

04.12.2023

Jolanta Ranosz
Damian Wentland

Przewodnicząca RN
Sekretarz RN


Spotkania członków RN z członkami ŚSM odbywać się będą zgodnie z powyższym  harmonogramem w  siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  os.  Łużyckim , pokój nr  5  od  godz. 1500 do 1600.