Co się dzieje w Klubie Betonik?

Musisz zainstalować rozszerzenie Flash aby oglądnąć film

Co się dzieje w Klubie Betonik,
zapraszamy do obejrzenia prezentacji.
Drukuj

HARMONOGRAM DYŻURÓW

Członków Rady Nadzorczej Świebodzińskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej w Świebodzinie w roku 2022 (X-XII)

Lp.

Data dyżuru

Imię i nazwisko osoby dyżurującej

Funkcja w RN

1.

03.10.2022

Jolanta Ranosz
Danuta Urbańska

Przewodnicząca RN
Członek RN

2.

07.11.2022

Ilona Białczak
Alfreda Siemak

Z-ca Przewod. RN
Członek RN

3.

05.12.2022

Damian Wentland
Ewa Paterczyk

Sekretarz RN
Przewod. Kom. Rewizyjnej


Spotkania członków RN z członkami ŚSM odbywać się będą zgodnie z powyższym  harmonogramem w  siedzibie  Spółdzielni  Mieszkaniowej  na  os.  Łużyckim , pokój nr  5  od  godz. 1500 do 1600.